Skip to main content

Topic outline

 • Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får.

  Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får.

  Vad är folkbildning?
  Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgare att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden. Inom folkbildningen är principen att det alltid ska vara deltagarna själva som styr innehållet i sin folkbildning. Folkbildningen kännetecknas av den mycket viktiga principen "fri och frivillig" vilket innebär att den står fri från statlig styrning och att den alltid ska vara frivillig för deltagarna.

  Vad är en cirkelledare?
  I varje studiecirkel finns en cirkelledare. Cirkelledarens roll är att se till att gruppen fungerar på ett demokratiskt sätt och att alla känner sig delaktiga och lyssnade på. Ledaren bidrar till ett livslångt lärande och fyller på många andra sätt en mycket viktig funktion för sina deltagare.  Cirkelledaren behöver inte ha specifik kunskap i något ämne utan den kunskapen bidrar alla cirkeldeltagare med. Cirkelledaren blir även kontaktperson till oss på NBV. 

  Vad är ett studieförbund?
  Ett studieförbund är en organisation för bildning och kultur och finns över hela landet. I dag finns det 10 studieförbund med olika inriktningar. Studieförbunden är mest kända för den verksamhet som bedrivs som studiecirklar.

  Vad är ett kulturprogram?
  Kulturprogram är en verksamhet som framförs eller redovisas inför publik, som exempelvis musik, konsert, teater, föreläsning eller utställning.

  Vad är en studiecirkel?
  Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form som används inom folkbildningen. En studiecirkel består en grupp människor som vill lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller i sin helhet på distans.

  En studiecirkel kan handla om nästan vadsomhelst. Det finns grupper som spelar musik tillsammans, utövar konst eller lagar mat ihop, men det kan också vara klassiska studiecirklar som bokcirklar, språkcirklar, filmcirklar och hantverkscirklar.

  I varje studiecirkel finns en cirkelledare.

  • En studiecirkel måste bestå av minst 3 deltagare
  • Deltagarna måste vara minst 13 år
  • En studiecirkel måste omfatta minst 3 träffar
  • Någon måste vara cirkelledare och bland annat ansvara för kontakten med NBV

   Vad är en cirkel?
  En cirkel är ett annat namn för en studiecirkel.

  Hur startar jag en studiecirkel?
  Alla kan starta en egen studiecirkel, det du behöver är en grupp som vill lära sig mer om ett ämne.  Läs mer under Starta en studiecirkel.

  Så här startar du en studiecirkel steg för steg:

  1.  Samla en grupp med samma intresse.
  2. Välj en av er som ledare med det lilla extra ansvaret att hålla ihop gruppen, driva arbetet och ha kontakt med NBV. 
  3. Bestäm hur ofta, var och hur ni träffas. Ni måste ha minst tre träffar och minst nio studietimmar, en studietimme är 45 minuter. Ni kan välja att ha cirkeln helt eller delvis på distans.
  4. Ledaren får ett introduktionssamtal och en kontakt på NBV.
  5. Sätt ihop en studieplan för ert arbete och kör igång!


  Vad kan NBV hjälpa till med?
  NBV är inte vinstdrivande utan får ekonomiskt stöd från stat, kommun och landsting för att arrangera studiecirklar för alla som är intresserade. Med det som utgångspunkt kan vi ge stöd till studiecirklar i olika former beroende på vilket behov som finns. Vi kan bland annat hjälpa till med:

  •  Lokal
   NBV kan ofta hjälpa till med lokal, antingen på avdelningen eller någon annanstans. Fråga din verksamhetsutvecklare vad vi kan erbjuda dig där du bor.
  • Marknadsföring eller administration
   Ni kan också få hjälp med pappersarbete såsom kopiering och distribution, både kring studiecirkeln och inför arrangemang som ni anordnar i anslutning till studiecirkeln. Ska ni exempelvis annordna en föreläsning eller en musikkonsert, fråga oss vad just vi kan stötta er med.
  •  Material eller utrustning
   Vi kan bistå med viss utrustning som behövs för er studiecirkel, allt från böcker till instrument eller teknisk utrustning för musikproduktion.
  • Utbildning
   Som cirkelledare kan får du tillgång till ett utbildningsprogram. 
  • Annat
   Vi finns i hela Sverige vilket innebär att det kan finnas lokala skillnader i vad ni kan få hjälp med. Fråga därför vad vi kan erbjuda dig där du bor.
   Vill du veta mer om vad du kan få för hjälp av NBV? Kontakta oss .

   Vad är en studieplan?
  En studieplan är ett pedagogiskt verktyg för studiecirkeln. Att varje studiecirkel ska ha en studieplan är bestämt av staten, som ger stöd till studieförbunden. I reglerna står att det ska finnas en dokumenterad plan för studiecirkelns genomförande och för det studiematerial som används. Varje studiecirkel upprättar en studieplan själva, eller med stöd från oss på NBV.

   Hur lång tid är en studietimme?
  45 minuter räknas som en studietimme.

   Kan man ha en studiecirkel på distans?
  Det går absolut att ha en studiecirkel på distans, exempelvis via nätet. Det kan ske på olika sätt, en del tycker om att använda Facebook-grupper och använder fildelningstjänster som Google docs eller Dropbox. Andra träffas via video genom exempelvis Skype. I övrigt sker studiecirkeln som vanligt.

   Kostar det något?
  Att starta och driva en studiecirkel hos oss kostar ingenting. I vissa enstaka fall finns det kursavgifter eller materialkostnader. NBV är inte vinstdrivande utan får ekonomiskt stöd från stat, kommun och landsting för att ordna studiecirklar för alla som är intresserade.

   Vad är Musikleken?
  Musikleken är en landsomfattande musiktävling som årligen arrangeras av NBV och riktar sig till föreningar inom NBVs medlemsorganisationer samt NBVs studiecirkeldeltagare. 

  Finns det några lediga jobb på NBV?
  Det finns flera bra anledningar till varför det är intressant och utmanande att arbeta hos oss på NBV. Våra medarbetare är stolta över det uppdrag som vi har och brinner för folkbildning. Vi vill verka för människors delaktighet i samhället och eftersom alkohol och andra droger kan vara hinder för detta, vill vi inspirera till drogfria miljöer. Vill du bli en av oss? Ta en titt på våra lediga jobb.

  Vi är ett musikband och undrar vad NBV kan göra för oss?
  Hos oss på NBV är musikverksamheten stor och på vissa orter kan vi erbjuda replokaler och studios för ditt band. NBV kan stötta med artistavtal, fakturering, ekonomisk ersättning, anordnarskap, marknadsföring, turnéstöd och råd. För att kunna hjälpa till fullt ut behöver vi på NBV vara med redan vid planeringen. Läs mer om vår musikverksamhet.

  Vad är ett introduktionssamtal?
  Innan man håller sin första träff i den nya studiecirkeln ska cirkelledaren få ett introduktionssamtal, detta görs antingen under ett möte med en av våra verksamhetsutvecklare eller direkt via vår webbplats. Introduktionen ger cirkelledaren en inblick i vad folkbildning är, vilka NBV är och hur en studiecirkel fungerar. 

  Kan jag gå en utbildning?
  Hos oss på NBV finns det utvecklingspotential för dig som är cirkelledare.  Vi har byggt upp det i tre steg. Det första utbildningstillfället är en heldag och är en fördjupning av introduktionssamtalet. Ledaren får chansen att utveckla sitt ledarskap och får också veta mer om NBV och hur NBV fungerar.

  Efter något år får du som cirkelledar en inbjudan till steg två. Detta steg ger en riktigt god inblick i hur själva gruppen fungerar. Målet är att du ska få mer förståelse för hur gruppen påverkas av nya deltagare, olika situationer och även av dig som ledare. Denna tvådagars utbildning arrangeras tillsammans med någon av nykterhetsrörelsens Folkhögskolor.

  Efter en tid som cirkelledare ges du möjligheten att fortbilda dig i något ämne som används i cirklarna. Målet är att du som cirkelledare ska kunna stärka ditt specialintresse så att du får erfarenheter som kan inspirera till att utveckla cirklarna ännu mer. Med jämna mellanrum kan du som cirkelledare få ytterligare utbildning inom ditt ämne eller kanske ett nytt ämne.

   Du får alltid ett intyg när du gått en utbildning hos oss.

  Varför har NBV medlemsorganisationer?
  Vårt uppdrag kommer från våra medlemsorganisationer som har sin grund i nykterhetsrörelsen. Medlemsorganisationerna möjliggör en stor verksamhet över hela landet med tusentals ideella cirkelledare, föreningsfunktionärer och stöd från stat, kommun och landsting. Grunden för vårt gemensamma arbete är idéerna om nykterhet, demokrati och föreningsliv. 

   Kan jag få ett intyg att jag varit med i en studiecirkel?
  Självklart, kontakta din verksamhetutvecklare.

  Vad är Musicbox?
  MusicBox är samlingsnamnet för musikverksamheten inom NBV. 

  Vad är annan folkbildning?
  Annan folkbildning har samma krav på kvalitet och deltagare som studiecirkeln, men är i sin form friare och mer flexibel. Det är folkbildning, men på ett annat sätt än den klassiska studiecirkeln.

  Hur förhåller ni er till GDPR/Dataskyddsförordningen?
  Vi på NBV arbetar aktivt med att leva upp till den europeiska förordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018.

  Det är NBV som ansvarar för och behandlar personuppgifter inom NBVs verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att anpassa våra rutiner och vår dokumentation enligt GDPRs föreskrifter.

  Du hittar mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter på nbv.se/GDPR.