Topic outline

  • Här är miljonsatsningen som lär asylsökande svenska

    Nu har NBV Sydost fastställt en miljonsatsning på att integrera asylsökande.

    Projektet, som kallas ”Vardagssvenska 2.0”, erbjuder asylsökande som fått sitt uppehållstillstånd möjligheten att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Initiativet syftar även till att deltagarna ska kunna upprätthålla sina språkkunskaper tills de börjar på SFI. 

    Vardagssvenska 2.0 kommer vara tillgängligt för ca 600 personer i Blekinge och Kalmar län och NBV Sydost kommer investera en miljon kronor i projektet, med finansiering från ledningen. Information om projektet kommer uppdateras löpande.