Topic outline

 • Starta en förening

  NBV vill stötta föreningar, nätverk och grupper med verktyg för att utveckla demokrati, inflytande, engagemang och påverkan.

  Page: 1
 • Grundläggande föreningskunskap

  Den starka föreningstraditionen i Sverige har varit avgörande för vår demokratiska samhällsbyggnad. Men föreningslivet utvecklas också ständigt.

  Page: 1
 • Bättre möten

  I den här boken redogörs för den praxis och de begrepp som används i olika situationer vid föreningsmöten av olika slag.

  Page: 1
 • Coach board game

  Vill du utvecklas som människa? Vill du skapa förtroende och gemenskap i grupper och föreningar?

  Page: 1