Topic outline

 • Varje år blir människor dödade och skadade i trafikolyckor i Sverige.
  Men trafikolyckorna har minskat mycket över tid. Trafiken i Sverige är bland de säkraste i världen.
  Sverige har arbetat mycket för att ingen människa ska skadas svårt eller dö när de kör bil, är ute och går, cyklar eller åker motorcykel. Det arbetet kallas för trafiksäkerhetsarbete. I grafen till höger kan du se utvecklingen av antalet dödade i den svenska trafiken.

  Det är totalt drygt 45 000 personer som dödats sedan 1960. Sverige är ett av de länder där minst människor dödas eller skadas svårt i trafikolyckor. Det beror framförallt på att Sverige har arbetat
  mycket för att göra det så säkert som möjligt för dig när du åker bil, cyklar eller går. Det arbetet har gjort att antalet personer som förlorar livet i trafikolyckor har minskat mycket på 60 år. Från över 1 000 döda varje år till runt 200 personer per år.

  Nya idéer och förändringar har gjort att trafiken blivit säkrare. Ett exempel är att alla som åker i en bil måste använda bilbälte, för att minska skadorna vid en olycka. Ett annat viktigt exempel är när bilarna i Sverige började köra på höger sida av vägen, istället för påvänster sida.

  Innehåll

  • Inledning: Bli vän med trafiken
  • Kapitel 1: Nollvisionen
  • Kapitel 2: Alkohol och droger
  • Kapitel 3: Hastighet
  • Kapitel 4: Samspelet i trafiken
  • Kapitel 5: Säkerhet och barn i bil
  • Kapitel 6: Gående
  • Kapitel 7: Cykling
  • Kapitel 8: Mörker
  • Kapitel 9: Vinterväglag
  • Kapitel 10: Vägen till körkort
 • Kapitel 1: Nollvisionen

 • Kapitel 2: Alkohol och droger

 • Kapitel 3: Hastighet

 • Kapitel 4: Samspelet i trafiken

 • Kapitel 5: Säkerhet och barn i bil

 • Kapitel 6: Gående

 • Kapitel 7: Cykling

 • Kapitel 8: Mörker

 • Kapitel 9: Vinterväglag

 • Kapitel 10: Vägen till körkort