Boken är ett inspirations- och studiematerial i hälsa. Materialet består av fristående artiklar skrivna av medarbetare i studieförbundet NBV Syd. Vår förhoppning är att boken skall kunna användas i studiecirklar och för individuell läsning. Diskussionsfrågorna i slutet av avsnitten är en hjälp för studiecirkelledaren. Källförteckningarna ger möjlighet för den intresserade till fördjupning i ämnesområdena.
Inför kommande upplagor av boken tar vi gärna emot synpunkter och idéer om nya aspekter av hälsa som saknats i boken.