Kursutbud

Välkommen till en ny spännande resa tillsammans med NBV!

Jag kan konstatera att du är ett geni enbart baserat på det faktum att du valde att arbeta med detta fantastiska projekt. Jag tror otvivelaktigt på dina förmågor och ditt engagemang och har ingen som helst tvekan om att du inte kommer att lyckas lära dig allt som är nödvändigt för att montera, koppla och programmera Ö-BOT.

Ö-BOT är en del av ett robotikprogram som vi på NBV försöker att utveckla och expandera, så att vi kan vägleda dig genom en spännande resa in i världen inom elektronik, robotik och maskinprogrammering.

NBV ger dig intyg på dina kunskaper. NBV erbjuder validering av dina kompetenser. Du har möjlighet att vara med om en validering och få intyg på dina kunskaper och färdigheter. Hela livet lär …

Droghandboken - guide för föräldrar och andra nyfikna

Hur kan du förebygga att unga i din närhet börjar använda narkotika?

Den här sidan innehåller material till olika kurser som kan laddas ner av cirkelledaren, som Vardagssvenska, Bli vän med trafiken och många fler.

Boken är ett inspirations- och studiematerial i hälsa. Materialet består av fristående artiklar skrivna av medarbetare i studieförbundet NBV Syd. Vår förhoppning är att boken skall kunna användas i studiecirklar och för individuell läsning. Diskussionsfrågorna i slutet av avsnitten är en hjälp för studiecirkelledaren. Källförteckningarna ger möjlighet för den intresserade till fördjupning i ämnesområdena.
Inför kommande upplagor av boken tar vi gärna emot synpunkter och idéer om nya aspekter av hälsa som saknats i boken.

Svenska från dag ett och Vardagssvenska är två satsningar som ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

NBVs plattform för distansutbildning (Genvägen) är ett intuitivt och robust verktyg som kan underlätta möten och virtuella klassrum på ett effektivt och högkvalitativt sätt. Plattformen erbjuder en mängd olika funktioner, såsom video- och ljudströmning, whiteboard, presentation och chatt. Föreläsare och cirkelledare kan enkelt hantera sina sessioner och deras deltagare. Allt som krävs är att dela en länk med deltagarna utan behovet av inloggning, att ladda ner eller installera några speciella appar. Plattformen är lyhörd och är tillgänglig via någon av de mest populära webbläsarna, Google Chrome och Safari. Plattformens flexibilitet gör att den kan anpassas till vilken enhet som helst, t.ex. smartphones, surfplattor eller datorer.

NBV ger dig intyg på dina kunskaper. NBV erbjuder validering av dina kompetenser. Du har möjlighet att vara med om en validering och få intyg på dina kunskaper och färdigheter. Hela livet lär …

Cirkelledaren har kanske den viktigaste uppgiften i hela NBV. Det är ledaren som träffar våra cirkeldeltagare, som inspirerar deltagarna och som får människor att växa. Det spelar ingen roll om er cirkel är praktisk eller om ni håller er till djupa diskussioner. Det är ändå du som ledare som är NBV för deltagarna.

Detta är vi medvetna om och det är därför NBV ligger i framkant med arbetet att stärka och utveckla sina ledare. Genom att få ledarna att känna sig trygga och stolta över att jobba med NBV blir vi nöjda. Det är trygga och stolta ledare som leder bra folkbildning och som är bra ambassadörer för NBV.

En del av föregående är NBV:s utbildningsprogram för cirkelledare som vi valt att kalla Folkbildare i utveckling. Programmet består i grunden av fyra steg. Steg 1 till 3 är kvalificerade utbildningar där ledaren får ett intyg som senare kan användas som merit.

Denna bedömning skapades för att utvärdera datakunskapen hos de som ansöker om att bli cirkelledare. Denna utvärdering är för att avgöra om kandidaten har grundläggande datakunskaper eller inte, för att säkerställa deras förmåga att använda vår digitala plattform för distansutbildning.